Nie Czytaj Tego Jeśli NIE Chcesz obliczyć ślad węglowy w firmie

gii, wody, surowców, emisje gazów cieplarnianych i zarządzanie odpadami. Badanie obejmuje również ocenę zgodności z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska. Dzięki tym badan

Nie Czytaj Tego Jeśli NIE Chcesz obliczyć ślad węglowy w firmie liczenie śladu węglowego

Po pierwsze audyt pomaga firmom spełnić

W trakcie audytów środowiskowych eksperci ds. ochrony środowiska dokładnie analizują różne aspekty działalności firmy, w tym zużycie energii, wody, surowców, emisje gazów cieplarnianych i zarządzanie odpadami. Badanie obejmuje również ocenę zgodności z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska. Dzięki tym badan


© 2019 http://printeria.kolobrzeg.pl/